Bezoek aan de Museumwerf Vreeswijk

Vreeswijk-6

 

 

 

Bezoek
Op 20 april hebben we een bezoek gebracht aan de Museumwerf Vreeswijk. Met twintig deelnemers vertrokken we van de botenloods in Amsterdam met een klassieke bus naar de werf die aan de Vaartse Rijn ligt, in het oude dorp aan de Lek, Vreeswijk. We hadden er stralend weer bij.

 

Vreeswijk-8

Museumwerf
Vreeswijk was eeuwenlang een knooppunt in de vaarroutes voor de binnenvaart. Waar de Vaartse Rijn in de Lek uitmondde vestigden zich al vroeg scheepswerven die de binnenvaart bedienden. Toen in de loop van de vorige eeuw het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal werden gegraven verdwenen de aktiviteiten weer en sloten de werven een voor een, op de museumwerf na, die met behulp van sponsors, subsidies en vrijwilligers in stand werd gehouden in zijn oorspronkelijke vorm. Er worden nog steeds historische binnenvaartschepen geheld en gerepareerd. De werf is toegankelijk voor bezoekers.

Vreeswijk-2

 

Vreeswijk-1Rondleiding
We werden ontvangen door een paar medewerkers van de werf en de directeur. Na de koffie volgde een rondleiding over de werf waarbij de diverse onderdelen van het complex werden bekeken. Er is een loods voor houtbewerking, een metaalloods en  een museaal gedeelte waar de binnenvaart rond Vreeswijk  een belangrijk onderwerp is. Die binnenvaart was voor een belangrijk gedeelte gericht op het transport van en de handel in zand. De Lek diende als grondstoffenleverancier. We kwamen daarna terecht in het theehuis waar we lunchten.

Vreeswijk-7

 

Vreeswik-4

Lamme arm
Na de lunch was er gelegenheid het dorp zelf te bezoeken. Maar eerst de bezichtiging van het gerestaureerde zandschip van Ko Blok, de man die ons uitnodigde om Vreeswijk te bezoeken. We kregen onder onder andere een demonstratie van de “lamme arm” een zijschroef installatie waarmee schepen aan het begin van de vorige eeuw werden uitgerust die bestaat uit een motor en een schroefas met schroef die naast het schip hing. Zo werd een zeilschip gemotoriseerd zonder dat er veel verbouwd hoefde te worden aan het schip.

Vreeswik-5

 

 

 

Het dorp Vreeswijk
De dorpskern van Vreeswijk is nog steeds rustiek. Het ligt rond  drie sluiscomplexen die alle op de Lek uitkomen. De oude sluis in de VaartseRijn, de sluizen die in 1893 werden ingewijd in het toen nieuwe Merwedekanaal en de sluizen in het Lekkanaal van rond 1954. Steeds grotere sluizen voor de steeds grotere schepen. Rond half vier stapten we in de bus en was het zeer geslaagde uitstapje weer voorbij.

 

Lamme arm
Voor liefhebbers is hier een link voor een filmpje waarop de “lamme arm” in werking te zien is.

http://youtu.be/7KKp_NZHZNY