Hier bent u:
Botenloods > Haven > Bestuur van de Buurthaven

Bestuur van de Buurthaven

 

Stichting Buurthaven De Levant

De Buurthaven De Levant wordt net als de Botenloods beheerd door een Stichting. Ook deze stichting heeft een ideëel doel, n.l. kleine klassieke schepen een ligplaats bieden tegen betaalbare tarieven.
Sommige schepen die in de Loods zijn gerestaureerd of gerepareerd komen in deze haven terecht.

 

Ontstaan

De Buurthaven is ontstaan toen de Gemeente in 1993 plannen had om het betreffende havengebied opnieuw in te richten. Een aantal mensen uit de Loods zijn toen in overleg getreden met de woonbootbewoners en het Gemeentelijk Grondbedrijf om een buurthaventje voor ongeveer 25 schepen te verwezelijken. De Stichting Buurthaven De Levant werd op 10 mei 1995 opgericht en huurde aanvankelijk het haventje. In het jaar 2000 werd het water in erfpacht verkregen na lange onderhandelingen over de verantwoordelijkheid voor de eventueel verontreinigde bodem. Hiermee was de Stichting Buurthaven De Levant de eerste die in Nederland water in erfpacht verkreeg

 

Bestuur van de Haven

Het Havenbestuur bestaat uit 5 mensen. Er is een voorzitter, een penningmeester en een commissie die bepaalt wie er in haven een plaats krijgt. Hierbij wordt geen z.g. wachtlijst gehanteerd omdat per keer wordt bekeken welk schip men in de haven wil hebben. De ligplaats wordt per seizoen verhuurd en is gebonden aan zowel het schip als aan de eigenaar. De plek is niet overdraagbaar of verhandelbaar. Passanten zijn welkom. Het dagelijks gebeuren in de haven wordt geregeld door een Havenmeester.