Hier bent u:
Botenloods > Actueel > Geen categorie > De loods en de haven hebben de reglementen gemoderniseerd

De loods en de haven hebben de reglementen gemoderniseerd

 

 

Milieucontrole
De laatste keer dat de reglementen van de loods en de haven zijn veranderd was in 2014. In 2017 hebben we echter te maken gekregen met controle van de Milieudienst van Amsterdam. Er bleken een aantal zaken niet op orde en we hebben daarna in overleg met een ambtenaar van de dienst een verbeterplan opgesteld. Pijnpunten waren de rommel in de loods, de vluchtwegen in geval van brand en de grote hoeveelheid “gevaarlijke stoffen” die zich verspreid over de hele loods bevonden. Onder die stoffen worden verf, epoxy, spuitbussen, oplosmiddelen e.d. verstaan.

 

Opruimen en afvoeren  DSC00414
In de eerste plaats is er een grote opruimactie ondernomen die er vooral op was gericht de vluchtroutes open te maken. Ook de bereikbaarheid van de brandblussers kreeg aandacht. Vervolgens hebben we iedereen die gebruik maakt van de loods verzocht zijn oude verf, hard geworden lijm, overjarige epoxy, bulkverpakkingen oplosmiddelen en vaten antifouling mee naar huis te nemen. Drie autoladingen chemisch afval brachten we daarna naar het gemeentelijk afvaldepot.  Ook werd er grondig schoongemaakt.  Bij dit alles hielp iedereen mee.

 

DSC00419

 

 

“Gevaarlijke stoffen”
We hebben daarna in overleg met de milieudienst een ruimte ingericht voor het opbergen van “gevaarlijke stoffen”. In het stophouthok hebben we een stelling geplaatst met daarin metalen kratten, voor alle loodsgebruikers een eigen krat op naam. Daarin komt de voorraad, die altijd aan beperkingen onderhevig is wat hoeveelheid betreft. Brandgevaarlijke stoffen mogen in slechts zeer kleine hoeveelheden aanwezig zijn in de loods.

 

 

SANYO DIGITAL CAMERA

 

 

Reglementen
Een aantal bestuursleden heeft zich daarnaast gebogen over de reglementen en contracten. Die bleken aan herziening toe na de veranderingen die hebben plaatsgevonden. De nieuwe versies zijn te downloaden en te bekijken door de links hieronder te volgen. De oude reglementen en contracten zijn hiermee vervallen.

 

 

 

 

 

Loodsreglement nieuwe versie

 

Havenreglement nieuwe versie

 

sjabloon contract werkplaats.gebruikersversie. nieuw