Hier bent u:
Botenloods > Loods > Bestuur van de Botenloods

Bestuur van de Botenloods

 

Stichting Botenloods De Levant

Zoals de naam Stichting Botenloods De Levant al aangeeft is de organisatievorm die gekozen is voor het beheer van de Loods die van een Stichting. Dat houdt in dat er geen leden zijn, er is geen sprake van een vereniging waar men lid van kan worden. De Stichting bestaat uit een bestuur, het eigendom van de Stichting en het doel. Dat doel is:

ruimte bieden aan particulieren of instellingen die in eigen beheer een schip willen bouwen, onderhouden of restaureren. De Stichting richt zich hierbij voornamelijk op klassieke motor- en zeiljachten en bedrijfsvaartuigen, waarbij het houten schip centraal staat.

 

Ontstaan

De Stichting Botenloods De Levant is opgericht op 29 mei 1991. Op dat moment droeg de Gemeente Amsterdam het beheer van het niet gesloopte deel van de havenloods nummer 1 over aan een groep botenklussers die daar al jaren aan het werk waren en die zich voor dat doel hadden georganiseerd. Door aan de voorwaarden te voldoen die door de Gemeente waren gesteld aan die overdracht, te weten een degelijk plan van aanpak, een begroting, een betrouwbaar bestuur en een vastgelegd ideëel doel kon de net gevormde Stichting van start gaan. Aanvankelijk werd de Loods van het gemeentelijk Grondbedrijf gehuurd maar na een proefperiode die succesvol verliep kreeg de Stichting de Loods in eigendom en werd de huur omgezet in erfpacht. Juridisch was dat een verbetering maar financieel allerminst: de Stichting moest verder zelf voor het onderhoud van de Loods zorgen (en betalen) en de erfpacht was hoger dan de huur.

 

Bestuur van de Loods

Het Stichtingsbestuur van de Botenloods bestaat uit 6 mensen. Er is een voorzitter en een penningmeester en een van de overige bestuurders houdt zich bezig met het plaatsen van schepen in de loods: wie komt er in, gaat er uit en waar in de Loods krijgt men een plek. Het bestuur vernieuwt zichzelf, d.w.z. dat als er iemand vertrekt de vrijgekomen plaats door het zittende bestuur wordt gegeven aan een geschikte kandidaat. Er wordt vergadert als dat nodig is en altijd in de Loods. Deze vergaderingen worden gezamelijk gehouden met het bestuur van de Buurthaven De Levant, een andere Stichting die wel verwant is en die veel gezamelijke belangen heeft met de Botenloods.