Hier bent u:
Botenloods > Sporen van het verleden

Sporen van het verleden

 

 

Een onaangepaste havenloods

De Botenloods is de enige havenloods in het Oostelijk Havengebied die nog vrijwel helemaal origineel is. Aan de constructie en het uiterlijk ervan is sinds de bouw weinig veranderd maar hij is wel ingekort toen het KNSM-eiland een woonwijk werd. Andere havenloodsen zijn aangepast aan de nieuwe functie die ze kregen na het vertrek van de scheepvaartmaatschappijen. Zo werd Loods 6 geheel gerenoveerd. Hij veranderde in een bedrijfsverzamelgebouw waar men nog wel aan kan zien dat het ooit een havenloods is geweest. Hetzelfde geldt voor het winkelcentrum dat gehuisvest is in de loods Brazilië. Maar de Botenloods is aan dat lot ontsnapt. Hij is wel onderhouden maar niet gerenoveerd en daarom zijn er nog allerlei details bewaard die wijzen naar het verleden, naar de tijd dat de KNSM hier nog volop aanwezig was.

 

Stroom voor de havenkranen

Drie van die details zullen we hier vermelden. In de zuidgevel van de loods zitten drie grote “brievenbussen”.De stalen kleppen voor deze openingen bedekken reusachtige “stopcontacten”, aansluitpunten voor de stroomvoorziening van de havenkranen die hier ooit stonden. Binnen in de loods is dat duidelijk te zien, er zit nog een rest van de bedrading die ooit 700 volt gelijkstroom transporteerde naar deze aansluitpunten.

 

 

 

Het monsterlokaal

Het tweede detail is het bord boven de ingang van de w.c. voor de haven in de westgevel. Het geeft aan waar ooit het monsterlokaal was voor bepaald personeel van de KNSM. Hier moesten chef-koks, hofmeesters en linnenjuffrouwen zich melden als er een schip vertrok. Het bord zit er al een eeuwigheid en wordt zo nu en dan onderhouden zodat deze verwijzing naar het verleden niet onleesbaar raakt. Het monsterlokaal waarnaar het verwijst wordt al jaren bewoond. De mensen die ooit de pijl volgden om aan te monsteren zijn met het laatste schip vertrokken en voor ons een herinnering geworden.

 

 

 

 

Urinoirs-1

 

Het pislokaal

In de loods bevinden zich nog oude sanitaire ruimtes. Zo waren er ooit twee douches en twee toiletten. Die  w.c.’s zijn er nog en worden gebruikt als haventoilet en als loodstoilet. De douches zijn verdwenen. In de zelfde ruimte bevinden zich echter ook nog vier urinoirs voor de haverwerkers. Die zijn er nog steeds maar worden niet meer gebruikt. De ruimte waarin ze staan wordt nu gebruikt om stophout op te slaan. Maar ze zijn onbeschadigd en zouden zo weer gebruikt kunnen worden!