De geschiedenis van de haven

 

 

Het begin
de Buurthaven de Levant ligt op de plek waar tot 1870 het Y uitmondde in de Zuiderzee. Het was een getijdegebied dat buitendijks lag, het bewoonde land werd beschermd door de zeedijken die ter plaatse Hoogte Kadijk, St.Anthonis- of Zeeburgerdijk en Diemer Zeedijk heetten. Amsterdam groeide in 16e en 17e eeuw snel: het gebied buiten de dijken werd steeds meer aangeplempt, de Oostelijke eilanden Kattenburg, Wittenburg en Oostenburg ontstonden aan het eind van de 17e eeuw, een eeuw later werden de buitendijkse met riet begroeide velden in gebruik genomen door tuinders en werden er houtzaagmolens gebouwd.