De Stichting Botenloods De Levant bestaat 25 jaar

 

Oprichtingsakte

 

Opgericht in 1991
Dit jaar bestaat de botenloods 25 jaar.  Op 29 mei 1991 werd bij notaris Hendrikus Janssen de Stichting Botenloods De Levant opgericht. Direct daarna droeg de Gemeente Amsterdam het beheer van het niet gesloopte deel van de havenloods nummer 1 over aan een groep botenklussers die daar al jaren aan het werk waren en die zich voor dat doel hadden georganiseerd. Door aan de voorwaarden te voldoen die door de Gemeente waren gesteld aan die overdracht, te weten een degelijk plan van aanpak, een begroting, een betrouwbaar bestuur en een vastgelegd ideëel doel kon de net gevormde Stichting van start gaan. Vanaf dat moment hebben we 25 jaar lang ononderbroken onze doelstellingen kunnen nastreven, met succes. En dat op eigen kracht, zonder subsidies.

 

Jubileumboek-omslag-1

Jubileumboek-pag-2

 

Jubileumboek
Het spreekt voor zich dat we dit jubileum niet ongemerkt voorbij wilden laten gaan. We hebben een jubileumboek samengesteld dat door Marianne Elbers schitterend is vormgegeven. Het bevat een aantal artikelen die gaan over het verleden, het heden, de ontwikkelingen in de afgelopen 25 jaar en impressies uit de tijd dat de loods nog het domein van krakers was.

 

jubileum-1

10 september:FEEST

Op 10 september hebben we het 25-jarig jubileum gevierd. Alle relaties die we nu nog hebben en die we hebben gehad in die 25 jaar hebben we op de hoogte gesteld van ons voornemen om het jubileum groots te vieren, alsmede de buurtbewoners. De opkomst was overweldigend, minstens tweehonderd bekenden, buurtbewoners en vrienden verschenen op een stralende middag. Er was gezorgd voor eten, drinken en muziek. De loods en de boten waren gepavoiseerd en ’s avonds was er een prachtige sfeerverlichting van en in de loods. De foto’s op deze pagina spreken voor zich.

 

Het fotoboek is te koop voor 15 euro bij boekhandel Van Pampus op de KNSM-laan 303 of in de Botenloods.

jubileum6

 

jubileum-8jubileum-5jubileum-2

 

jubileum-3jubileum-9

 

 

Nieuwjaarsborrel 2015

 

 
Nieuwj.borrel-2008-4

Nieuwjaar

Ook dit jaar is er weer een nieuwjaarsborrel in de kantine van de botenloods. We houden hem op zaterdag 17 januari en u bent allen welkom vanaf 17.00 uur.

De Grote Opruimdag

Opruimdag-1

 

 

Rommel
In de loop van de ruim twintig jaren dat de botenloods in bedrijf is heeft zich steeds meer rommel verzameld in de loods. Schepen komen en gaan en de praktijk heeft geleerd dat de vertrekkende eigenaren niet al hun bouwmaterialen, afgedankte onderdelen en gereedschappen meenemen. Het kwam er op neer dat van een groot deel van de spullen in de loods niemand meer wist wie de eigenaar was. Masten en ander rondhout, zeilen, lijm- en verfpotten, gereedschap, stofzuigers, radio’s buitenboordmotoren enz. enz. Er bleef steeds minder beschikbare ruimte over.  Opruimdag-3

 

 

Opruimdag-4

 

 

Opruimdag
Om die reden hebben we op 4 oktober de Grote Opruimdag georganiseerd. Alle relaties die we in ons bestand hebben kregen een email met de oproep te komen opruimen en zijn of haar spullen weg te halen of te labelen. Wie geen boot heeft in de loods moest zijn spullen weghalen. Wat overbleef zou beschouwd worden als overbodig of als afval. Bovendien wilden we de her en der verspreide kasten in een bepaalde hoek bij elkaar zetten. Voor het overzicht.Die oproep hebben we nog een paar keer herhaald zodat niemand kon ontsnappen.

Opruimdag-2

 

4 oktober

Op de afgesproken dag verzamelde zich een groot aantal loodsgebruikers en oud-gedienden bij de loods en begon het grote gesjouw. Hoeken werden leeg getrokken, houtresten, afval, onbekende onderdelen en meer zulks werd naar buiten gesleept en vormde na een paar uur een indrukwekkende berg voor de deur. Intussen werd een pendeldienst gehouden met een auto-met-aanhanger naar het gemeentelijk afvaldepot. Als extra attractie was er het weer horizontaal brengen van een BM-achtig zeilbootje dat al vijftien jaar in een hoek op zijn kiel stond te dromen van betere tijden. De eigenaar ervan meldde zich onlangs en is van plan het nu te gaan restaureren, hij heeft de tijd omdat hij met pensioen is gegaan.
Opruimdag-6

 

Geslaagde operatie
In de loop van de middag was de hele zaak geregeld, het afval afgevoerd en de boten opnieuw ingedeeld waar nodig. Bovendien is de zeilenzolder nu weer opgeruimd en toegankelijk. Intussen was een van de helpers begonnen met een handeltje op de kade van spullen die hem geschikt leken  voor de verkoop.

Opruimdag-5
De loods is nu aanzienlijk leger en overzichtelijker geworden en klaar om binnenkort de kraan te laten komen voor het winterprogramma.

 

De kanosteiger is weer als nieuw!!

 

 

2014-kanovlot-1

 

 

Het project
De kanosteiger in de buurthaven is al weer een paar jaar oud en wordt goed gebruikt: hij ligt steeds vol. Maar het gedurfde ontwerp van Casper Lefèvre bleek niet duurzaam uitgevoerd, het dak vertoonde ernstige sporen van verval en lekte onbarmhartig. Daarom is besloten een duurzame dakbedekking aan te brengen op het bestaande houten frame. Maar dat moest wel worden aangepast omdat de metalen golfplaten, waarvoor was gekozen, niet geschikt waren voor de plastische vormgeving.  De houten constructie moest dus worden aangepast en dat is door de kanoclub uitgevoerd. Eerst moest de huif van het vlot af en op de kade worden gedemonteerd.

2014-kanovlot-2

 

 

2014-kanovlot-3

 

Aanpassingen

De volgende stap bestond uit het aanpassen van de houten constructie. Dat gebeurde in de loods. Na twee weken was die klus geklaard en kon de huif weer in elkaar worden gezet. Dat was een nauwgezet werkje waar, zo te zien, een waterpas bij nodig was. Dat instrument wordt in de scheepsbouw eigenlijk nooit gebruikt.

 

 

2014-kanovlot-4

 

Zwaar maar degelijk
Toen het frame weer overeind stond kon het bekleed worden met metalen golfplaten. Die maakten van de huif een zeer stevige maar ook zeer zware constructie die niet meer met de hand te verplaatsen was.

2014-kanovlot-5

 

Hijskraan
Tenslotte kon het geheel weer op het vlot worden gehesen. Omdat het hard waaide moest de hijskraan een paar dagen wachten voor dat mogelijk was. Maar uiteindelijk lukte het. Het kanohuis is weer goed voor jaren gebruik, waterdicht ditmaal.

2014-kanovlot-6

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsborrel 2014 is geweest

2014-Nieuwjaar-1

 

 

Voorbereidingen
Net als andere jaren was er ook dit jaar een nieuwjaarsborrel in de Botenloods. Op zaterdag 25 januari was er een vaste groep vroeg op pad gegaan om inkopen te doen en waren anderen begonnen met het voorbereiden van de kantine.

 

2014-Nieuwjaar-4 2014-Nieuwjaar-3

2014-Nieuwjaar-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borrel
Van af vijf uur kwamen de gebruikers van de werkplaats, de klussers aan boten, de bootbezitters in de haven en buren binnen. En net als andere jaren werd het weer gezellig. Terwijl buiten een noordwesterstorm woedde en de regen tegen de ramen kletterde was het binnen goed uit te houden. Pas na middernacht kon de loods weer op slot.

We hopen op weer een leuk loodsjaar.

 

 

Lezing over de restauratie van het schip van Jacques Brel

 

 

Schip-Brel

 

Lezing
Op zaterdag 30 november werd er in de loods een lezing gegeven met daarbij een videofilm over het lichten en het transport van het wrak van de ASKOY II, het zeiljacht dat ooit door Jacques Brel werd bevaren. Het 20 meter lange schip werd in 1960 in België gebouwd. De zanger Jacques Brel was eigenaar van het jacht tussen 1974 en 1976. Daarna wisselde het nog herhaalde malen van eigenaar tot het in 1994 in Nieuw Zeeland strandde.

Schip-Brel-lichten

 

Schip-Brel-wrak

 

 

Berging
Het wrak van de Askoy II werd in 2008 uitgegraven en op transport gesteld naar België. Dat was mogelijk omdat de Vereniging Save Askoy II  eigenaar van de resten was geworden en het jacht wilde restaureren. Het is intussen gelukt de romp weer in goede staat te brengen en men is begonnen met het intimmeren en inrichten er van. Het streven is om in 2015 klaar te zijn.  Schip-Brel-restaur

 

Brel-lezing-2Brel-lezing-1

 

 

Lezingen
Om aan geld te komen geven twee initiatiefnemers van de restauratie, de gebroeders Wittewrongel, lezingen waarbij een videofilm wordt getoond van de berging. Zo ook op 30 november in de Botenloods.  Er waren ruim dertig belangstellenden op komen dagen waardoor het een volle bak was in de kantine. Na een inleidend praatje werd de film vertoond en daarna werden er vragen gesteld en nagepraat. Het bleef tot laat in de avond een gezellige boel in de loods. Dit alles met muzikale begeleiding van de muziek van Brel.
Brel-trofee-1

 

Opbrengst
Er is een fotoboek samengesteld over de geschiedenis van het schip en de berging ervan. Dat was die avond te koop, evenals een prachtig boek over het leven van Jacques Brel. Verder steunden de Loods en de Haven het hele initiatief door de aanschaf van een stukje huid van het schip. Ook was er de mogelijkheid om ter plekke een donatie te doen. Al met al leverde de avond een leuke som op die gebruikt gaat worden voor de verdere restauratie. Het aanstekelijke enthousiasme van Piet Wittevrongel en zijn vrienden zorgde, samen met het interessante onderwerp voor een buitengewoon geslaagde avond in de Botenloods.

 

Voor geïnteresseerden: kijk op  http://www.askoyii.be

 

 

 

2013 De kraan is op zaterdag 22 juni geweest

 

De Oude Duif 2013

 

Kraandag
De kraan kwam dit jaar laat. Door de aanhoudende kou is er weinig gewerkt in de loods. Lijmen en verven verdragen geen vorst. Pas op 22 juni was het zo ver.

 

 

 

Houten Jacht
Er ging een houten Zweeds jacht te water dat geheel opnieuw was gelakt. Omdat het lang droog had gestaan maakte het veel water zodat er gepompt moest worden. De eigenaar heeft het direct tegen zijn eigen woonschip in de buurt gelegd. We hoorden de volgende dag dat de pomp het had begeven en dat het schip gezonken was. Intussen drijft het weer en wordt de schade hersteld.

 

Bakdekker-Bart-ter-Haar

 

Bakdekker
Verder ging een kleine bakdekker te water. De eigenaar ervan heeft er veel aan gedaan. Een nieuw voordek en nieuwe zijdekken, een helemaal nieuwe zelf ontworpen stuurhut en het nodige schilderwerk binnen. Verder wat technische aanpassingen. Het schip heeft bijna twee jaar in de loods gelegen. De trotse eigenaar was een nieuweling in het scheepswerk maar heeft het er heel goed afgebracht.

 

 

Schouwtje-2013

 

 

 

Schouwtje
Tenslotte kwam er nog een klein schouwtje binnen. Daar moet ook onderhoud aan worden gedaan. Het zag er niet dramatisch uit.

Bezoek aan de Museumwerf Vreeswijk

Vreeswijk-6

 

 

 

Bezoek
Op 20 april hebben we een bezoek gebracht aan de Museumwerf Vreeswijk. Met twintig deelnemers vertrokken we van de botenloods in Amsterdam met een klassieke bus naar de werf die aan de Vaartse Rijn ligt, in het oude dorp aan de Lek, Vreeswijk. We hadden er stralend weer bij.

 

Vreeswijk-8

Museumwerf
Vreeswijk was eeuwenlang een knooppunt in de vaarroutes voor de binnenvaart. Waar de Vaartse Rijn in de Lek uitmondde vestigden zich al vroeg scheepswerven die de binnenvaart bedienden. Toen in de loop van de vorige eeuw het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal werden gegraven verdwenen de aktiviteiten weer en sloten de werven een voor een, op de museumwerf na, die met behulp van sponsors, subsidies en vrijwilligers in stand werd gehouden in zijn oorspronkelijke vorm. Er worden nog steeds historische binnenvaartschepen geheld en gerepareerd. De werf is toegankelijk voor bezoekers.

Vreeswijk-2

 

Vreeswijk-1Rondleiding
We werden ontvangen door een paar medewerkers van de werf en de directeur. Na de koffie volgde een rondleiding over de werf waarbij de diverse onderdelen van het complex werden bekeken. Er is een loods voor houtbewerking, een metaalloods en  een museaal gedeelte waar de binnenvaart rond Vreeswijk  een belangrijk onderwerp is. Die binnenvaart was voor een belangrijk gedeelte gericht op het transport van en de handel in zand. De Lek diende als grondstoffenleverancier. We kwamen daarna terecht in het theehuis waar we lunchten.

Vreeswijk-7

 

Vreeswik-4

Lamme arm
Na de lunch was er gelegenheid het dorp zelf te bezoeken. Maar eerst de bezichtiging van het gerestaureerde zandschip van Ko Blok, de man die ons uitnodigde om Vreeswijk te bezoeken. We kregen onder onder andere een demonstratie van de “lamme arm” een zijschroef installatie waarmee schepen aan het begin van de vorige eeuw werden uitgerust die bestaat uit een motor en een schroefas met schroef die naast het schip hing. Zo werd een zeilschip gemotoriseerd zonder dat er veel verbouwd hoefde te worden aan het schip.

Vreeswik-5

 

 

 

Het dorp Vreeswijk
De dorpskern van Vreeswijk is nog steeds rustiek. Het ligt rond  drie sluiscomplexen die alle op de Lek uitkomen. De oude sluis in de VaartseRijn, de sluizen die in 1893 werden ingewijd in het toen nieuwe Merwedekanaal en de sluizen in het Lekkanaal van rond 1954. Steeds grotere sluizen voor de steeds grotere schepen. Rond half vier stapten we in de bus en was het zeer geslaagde uitstapje weer voorbij.

 

Lamme arm
Voor liefhebbers is hier een link voor een filmpje waarop de “lamme arm” in werking te zien is.

http://youtu.be/7KKp_NZHZNY

 

 

 

 

 

 

 

 

De Loods en de Haven hebben Wi-Fi

 

Internet-1

 


Internet perikelen

Het is gelukt! Na zeven maanden stoeien met de KPN zijn we er in geslaagd een aansluiting op internet te krijgen. Dat klinkt als een fluitje-van-een-cent maar dat was het niet. In augustus 2012 hebben we de eerste aanvraag ingediend. De kabel die daarvoor gelegd moest worden kwam er  toen niet omdat de kabelaars op de afgesproken dag bij de buren aanbelden om te kijken waar de aansluiting moest komen. Die  wisten van niets en dus vertrokken de werkers weer en werd de hele zaak geannuleerd. De tweede keer lukte het niet omdat de postcode onduidelijk was voor de KPN. Daarna zat er vorst in de grond, daarna weer, daarna dreigde er sneeuw maar eind maart lukte het. Ergens in de grond zat nog een doorgesneden kabel met signaal en er zat ook nog een telefoondoosje in de loods dat er twintig  jaar geleden is geplaatst.  Het ontbrekende stuk kabel werd gelegd en de aansluiting was gereed.

 

Internet-2

 

Binnenmontage

Twee dagen later heeft een werknemer van een door de KPN ingehuurd bedrijf de binnenaansluiting aangelegd. Die kon niet in de kantine komen omdat de monteur maar één meter kabel in voorraad had. Dus kwam het aansluitpunt vlak bij het oude telefoondoosje. Hij had ook geen materiaal om de kabel vast te zetten en hij verwijderde de oude overbodige bedrading van twintig jaar geleden ook niet. Maar hij was wel redelijk snel klaar en de aansluiting bleek te werken. Als u op de afbeelding klikt kunt u het vakwerk  bewonderen. We hebben later zelf  het aansluitpunt naar de kantine verplaatst.

 

Internet-3

 

 

Wi-Fi

Na de installatie bleek alles goed te werken. De beveiligde verbinding is redelijk snel en heeft een goed bereik: de hele loods en de hele haven kunnen nu gebruik maken van de draadloze verbinding. Wie dat wil moet het wachtwoord aanvragen bij de havenmeester of in de loods.

 

 

Nieuwe gordingen

 

Afmeren
Er zijn eindelijk gordingen aangebracht aan de hoge steigers van de haven. Bij de aanleg van de haven en de bouw van de steigers zijn die niet gemaakt. Gordingen zijn balken die langs de steigers zitten en ze moeten voorkomen dat schepen die aanleggen onder de steigers kunnen raken. Bij de hoge steigers was dit vanaf het begin een serieus probleem: kleine schepen konden daar eigenlijk niet afmeren. Dat is nu verholpen. De haven is er twee jaar mee bezig geweest maar het duurde heel lang voor de gemeente toestemming gaf. Ondanks het feit dat alles werd betaald en georganiseerd door de buuthaven zelf. Voortaan kunnen ook kleinere schepen als passant makkelijker aanleggen.